ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО МЕЦАНИН СИСТЕМИ +359 889 053005

идеен проект

 

Вашият нов Мецанин ще премине през три основни етапа преди завършване; проектиране, производство и монтаж и е от решаващо значение всеки от тези процеси да бъде стратегически планиран и проведен с необходимият акцент. Складови системи и стелажи ЕООД предоставя всички тези основни услуги, което ни позволява да приспособим нашите системи според вашите изисквания. Не очакваме да трябва да приспособите вашите изисквания, за да отговарят на нашата система.Всеки наш Мецанин SSS04 е проектиран с използване на горещо валцовани стоманени профили по БДС EN 1993-1-1: 2005 и студено огънати профили по БДС EN 1993-1- 3, както и  националните приложения на Република България. Всеки етаж е по поръчка, като се вземат предвид специфичните изисквания за натоварване, както е посочено в БДС EN 16-681, и са напълно в съответствие с действащите норми за качество съгласно БДС EN 1090-1: 2009 (маркировка CE). Системите от парапети са проектирани да отговарят на всяка уникална среда, била тя, индустриална, офис или търговия на дребно. Разполагаме с гама от прости системи за ръце, коляно и ритник,  до напълно остъклени, със или без неръждаеми балюстради.  Материали за настилки, отговарящи на вашите нужди, могат да бъдат доставени „стандартни“ 38-милиметрови плочи Индустриален под с различни класове на негоримост „Berghoef”, негорим Индустриален под “Gifafloor”, плоскости от дървесни частици (OSB и ПДЧ), шперплат от бреза, стомана или бетон. За повишаване на точковото натоварване използуваме подподова ламарина 45/7, която го повишава до 4 пъти.

 Проектиране на Мецанин от Мецанин България: Как го правим?

 Мецанин подовете са специфични конструкции и са проектирани изключително за да:

 • усвоят напълно обема на вашите сгради
 • Улеснят използването им по предназначение
 • Подобрят производителността

Тези фактори ще определят размера на мецанина, броя нива, необходимата товароносимост и средствата за достъп. За да осигурим перфектния дизайн за вашия мецанин, процесът започва с посещение на обекта от един от нашите опитни членове на дизайнерския екип. Това е безплатно проучване, което ви дава възможност лично да обсъдите вашите изисквания и да отговорите на вашите незабавни въпроси там и след това.

Нашият проектант ще отдели време да изслуша и разбере вашите цели, преди да продължи да оценява:

 • Колко площ на основата и височина трябва да има предвиденото от вас пространство, за да се определи дали Мецанина ще се побере и дали е достатъчно голям, за да отговори на вашите изисквания за предназначението си.
 • Състоянието на подовата плоча, за да се установи дали е подходяща за мецанин и дали ще понесе желаното натоварване
 • Пречки, които трябва да се имат предвид, като изграждане на колони или експлоатационни ограничения, включително машини или всякакви съществуващи стелажи, за да можем да проектираме решетката на колоните около тези фактори
 • Настоящи процедури за противопожарна безопасност и т.н.
 • Точки за достъп във и извън помещенията и околността, за да се определи дали ще е необходимо да се вземат мерки за доставяне на големи конструкционни стоманени елементи, доставени от камион и безопасно вкарани в сградата. В повечето случаи това е възможно, но в случаите, когато достъпът е тесен, например, ние заобикаляме това, като използваме мотокари, за да транспортираме конструктивните компоненти в сградата.

Вашият Мецанин ще бъде проектиран така, че да отговори напълно на предназначението си и изискванията за експлоатация, така че е много важно нашият дизайнер да има ясно разбиране за това, така че в дизайна да се включи следното:

 • Действително работно натоварване – Мецанинът трябва да бъде проектиран да издържа тежести, необходими за безопасна работа спрямо предвиденото предназначение.
 • Изисквания за достъп – Освен стълбищата, има и други начини за достъп, които отговарят на желаното от вас предназначение, включително пътнически асансьори, товарни асансьори, палетни врати и конвейери.
 • Тип под – устойчивост и издръжливост могат да бъдат постигнати, ако декинговият материал е подходящ за предвидената употреба.
 • Парапети и товарни врати – те ще бъдат избрани, за да съответстват на използването, околната среда и външния вид на Мецанина

Пожарозащита. Регулации

Пожарозащита се изисква в ситуации, когато:

 • Мецанинът е многоетажен
 • Нивото или нивата на пода се използват от многобройни служители или е за обществени нужди.
 • Подът не е само за съхранение на стоки, а и за производство.
 • Размерът на пода надвишава 10 метра или се простира над половината от партерното пространство отдолу.

Складови системи и стелажи ще се консултира с пожарникари, които ще потвърдят, че проектът отговаря на разпоредбите за пожарна безопасност, включително адекватни средства за евакуация в случай на извънредна ситуация.