Сертификати


 За целите на своята дейност със складови системи и стелажи фирма „Складови системи и Стелажи" ЕООД разполага с необходимите международни сертификати за качествен контрол на ISO 9001: 2008 и отговаря на всички европейски стандарти за безопасност.

 


Content
LivedaMed2000