ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО МЕЦАНИН СИСТЕМИ +359 889 053005

Клиент Китнер българия

За изграждане на битови помещения Китнер България избра Мецанин SSS04. На кота 2.70м изградихме 120м2 добавена площ, която на пода затворихме с мрежа, така че се обособи сигурен склад, а върху мецанина Китнер оборудваха стаи за почивка, столова и съблекални.
Като продължение на сътрудничеството ни, Китнер ни възложи изграждане на Мецанин, върху който разположиха оборудването на машината си за лазерно рязане.